ScoreCard

New Zealand-342/9 [116ov]

1. Watling-28*

2. Boult-0*

Bangladesh

1. Razzak-3/117 [39ov]

2. Sohag-2/61 [26ov]

3. Shakib-2/48 [16ov]

4. Nasir-1/5 [2ov]

5. Rubel-1/63 [17ov]

Advertisements